Секције

Ваннаставне активности

Ваннаставне активности

У нашој школи велики значај се придаје ваннаставним активности и раду секција.

Тежиште рада у орагнизацији јесте на оним садржајима који подстичу и развијају интересовање, радозналост, самосталност и стваралачки однос ван оквира редовне наставе.

Кроз секције ученици исказују своју креативност, интересовања и способности.

Због епидемиолошке ситуације у школској 2020/21. години секције се одржавају online

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА


Задужени наставници

 • Милица Стојановић
 • Ирена Глишић
 • Тања Ристић
 • Весна Павловић

ДРАМСКА СЕКЦИЈА


Задужени наставници:

 • Мира Нешковић
 • Нина Делић
 • Александра Савић

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА


Задужени наставници

 • Ивана Граховац,
 • Миодраг Вучинић,
 • Јасна Жарић,
 • Дарио Башкарада
 • Слађана Красавац
 • Данијела Панић

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА


Задужени наставници

 • Светлана Стефановић
 • Мирјана Гавриловић
 • Драгана Лазић

ХОР


Задужени наставници

 • Стефан Лукић
 • Миљана Богдановић
 • Маријана Шавија
 • Данка Држај

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА


Задужени наставници

 • Радан Паравинић,
 • Драгана Марић

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ


Задужени наставници

 • Ружица Арсеновић
 • Весна Лазић
 • Бранка Вуковић
 • Сања Пантић
 • Јелица Ћирковић
 • Раденко Марковић
 • Наташа Трифковић
 • Марица Јешурић
 • Јелена Јелисавац
 • Далиборка Миљковић
 • Наташа Мијатовић
 • Наташа Постолов
 • Данијела Ковачевић
 • Данијела О. Ковач

ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА


Задужени наставници

 • Дубравка Миловић

АТЛЕТИКА


Задужени наставници

 • Предраг Ђурић

ЦРВЕНИ КРСТ


Задужени наставници

 • Миодраг Савић

БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ


Задужени наставници

 • Дејана Кулић

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА


Задужени наставници

 • Драгана Добријевић,
 • Михаило Глигоревић

РУКОМЕТ


Задужени наставници

 • Синиша Павловић

КОШАРКА


Задужени наставници

 • Срђан Шушић

МАЛИ ФУДБАЛ


Задужени наставници

 • Срђан Шушић

ОДБОЈКА


Задужени наставници

 • Предраг Ђурић

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА


Задужени наставници

 • Драгана Добријевић

РОБОТИКА


Задужени наставници

 • Вера Трифуновић

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН


Задужени наставници

 • Ивана Граховац

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА


Задужени наставници

 • Миленка Савић

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА


Задужени наставници

 • Стефан Лукић