Изјава директора, члан 52. став (6) ЗЈН (“Службени гласник БиХ”, бр.39/14, 59/22)

Изјава директора, члан 52. став (6) ЗЈН (“Службени гласник БиХ”, бр.39/14, 59/22)

Изјаву можете прегледати овдје.

Izjava