За ученике IX разреда

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

  Како изабрати добру средњу школу?

Ближи се крај основне школе за деветаше. Коју средњу школу уписати, главна је тема разговора ових ученика и њихових родитеља. Сви који су прошли овај период знају колико може бити стресан и колико је тешко донијети одлуку, а не погријешити.

Када дјеца знају чиме желе да се баве, онда и родитељи имају бригу мање. Међутим, то често није случај па дијете или баш не зна шта би или је неодлучно јер има више жеља. У оваквим ситуацијама од велике помоћи је професионална оријентација. Ова професионална помоћ се састоји из три дијела: психо-теста, савјетовања и професионалног информисања.

Професионална оријентација полази од упознавања личних карактеристика ученика, његових способности, интересовања и реалних могућности образовања и запошљавања, настојећи да их на најбољи начин споји у професионалну одлуку. Тестирање раде акредитоване установе и појединци, aли се овакве врсте тестирања не раде у основној школи. На интернету се могу наћи разни примјери тестова професионалне информисаности, тестова способности и тестова којима се испитују разне особине личности.
Немојте се поуздати у те тестове! Они нека вам послуже за забаву. Процјену помоћу тестова, те добијање више информација о личности  и способностима врше искључиво професионалци – психолози, а резултати се саопштавају усмено особи која се подвргла тестирању.

Зашто је важно изабрати занимање које је у складу са нашим способностима, интересовањима и у складу са потребама тржишта рада? Добар избор будућег занимања важан је зато што се раду посвећује много времена: 8 сати дневно, 5 дана седмично, 35-40 година живота.

Због тога треба да изаберемо занимање којим ћемо бити задовољни и које ћемо добро и успјешно обављати. То је јако тешко, те се велики број људи при избору  занимања нађе у раскораку између снова и жеља с једне стране и стварности у којој живи.

 Срећно у избору вашег будућег занимања!

УПОЗНАЈ СЕБЕ!

  Како изабрати добру средњу школу?

При избору занимања веома је важно: добро упознати себе,преиспитати своје способности, своје јаче и слабије стране, као и сопствене могућности. Људи се међусобно веома разликују и сваки човјек има своје јединствене особине. Три врсте особина које су битне за избор будућег занимања су вриједности, интереси и способности.

Вриједности су темељни циљеви које појединац жели остварити у животу. Неки људи вреднују и желе богатство, други цијене моћ и утицај на друге људе, трећима је важно да помажу другим људима… Темељни циљеви појединца нису увијек јасни, али се у начелу исказују у ставовима и понашању. Јасан и искрен увид у властите вриједности омогућава зрелији избор занимања. Размислите зато о својим животним циљевима, одредите своју вриједносну хијерархију и водите о њој рачуна кад бирате своје занимање.

Интереси су трајнија занимања појединца за одређене активности. Они могу бити различити, али се најчешће разврставају према садржају. Тако можемо говорити о интересима за технику и машине, природне науке, друштвене науке, умјетност, економију и сл. На још ширем плану, може се уочити да се неки људи претежно занимају за физичке и практичне активности, неки за ствари, други за људе. И сам израз „занимање“ подсјећа нас на то да би се човјек требао бавити управо оним што га занима. Да би то могао и остварити, мора добро упознати своје интересе. Размислите зато о свим стварима и активностима које вас занимају, попишите их, сврстајте у сродне групе и установите ваше доминантне интересе.

Интерес за одабрано занимање није довољан за успјех у раду. Успјех зависи и од способности појединца, које не морају бити у складу са његовим интересима.

Способности су темељне човјекове особине. Оне одређују домет појединца у некој активности. Способности могу бити интелектуалне (нпр. способност расуђивања, рјечитост, способност памћења…) ,

моторичке (нпр. брзина реаговања, физичка снага, спретност у мануелном раду…) или сензорне (нпр. оштрина вида, осјетљивост на додир…) Свако занимање тражи свој склоп способности.

Што су способности усклађеније с особинама које занимање захтијева, то је већа вјероватност да ће појединац уз мање напора постизати већи радни учинак, имати мање незгода на раду и да ће, уопштено, бити задовољнији.

Проучите своје способности, уочите своје предности и недостатке. Ваш досадашњи успјех у школи, лакоћа којом рјешавате различите школске задатке, успјех у спортским и другим активностима могу вам помоћи да процијените своје домете и ограничења.

Упознати себе значи, дакле, упознати своје вриједности, интересе и способности. Питајте и друге људе који вас познају да вам кажу како вас виде и тако употпуните слику о себи.

Поред себе, потребно је добро упознати и своје будуће занимање, односно, који су захтјеви занимања, у којим условима се ради, потребно образовање, на који начин се ради, те какве су перспективе занимања које вас интересује. Познато нам је да у данашњем времену избор занимања није више „избор за цијели живот“, али избор занимања без претходног информисања може да буде исхитрен и да води незадовољству, губитку времена и новца.

Које грешке најчешће чинимо при избору занимања?

 • Погрешно процјењујемо себе и своје могућности
 • Не правимо разлику између интересовања и способности за одређено занимање
 • Немамо довољно информација о свијету рада и о занимањима
 • Допуштамо да други доносе одлуке умјесто нас
 • Незаинтересовани смо (одлуку доносимо у посљедњи тренутак, препуштамо све случају)
 • Бирамо школу за коју мислимо да је лака.

5 корисних савјета:

 • Нема добре одлуке уколико она не одражава жеље, способности, интересовања, као и реалност образовања и запошљавања.
 • Чувајте се наглих, импулсивних, емотивних одлука које се тичу професије.
 • Не поводите се за туђим одлукама, типа најбоља другарица или друг иде у ту школу, па ћу и ја.
 • Упознајте се са свијетом рада. Дјеца треба да знају чиме се одрасли баве, да разумију шта су радне обавезе, радно вријеме, годишњи одмор, плата, порези и сл.
 • Родитељи не треба да намећу дјетету избор, али ни да буду незаинтересовани. Родитељи су важан потпорни стуб који треба да подржава дијете да самостално размишља и доноси одлуке.

На интернету постоје многобројне странице на којима можете пронаћи више информација битних за  даље школовање, а такође и упитнике који се односе на професионална интересовања и склоности појединца. Неки од линкова који би вам могли бити од користи:

www.mojakarijera.com

www.eObrazovanje.com

За све потребне информације и помоћ можете се обратити педагошкој служби школе.

Детаљна упутства и информације везане за упис у средње школе у Бијељини биће објављене почетком априла 2017.год.

 …идемо у средњу!!!