САВЈЕТ РОДИТЕЉА

ЈУ ОШ "Кнез Иво од Семберије" Бијељина

САВЈЕТ РОДИТЕЉА

 ЈУ ОШ “Кнез Иво од Семберије” Бијељина

Редни број РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА
1.
Први разред
Александар Вићановић
2.
Други разред
Миленко Мићановић
3.
Тећи разред
Горица Глигоревић
4.
Четврти разред
Раде Вучковић
5.
Пети разред
Драженка Лаловић
6.
Шести разред
Душко Мићић
7.
Седми разред
Ненад Николић
8.
Осми разред
Слаћана Стојановић
9.
Девети разред
Сандра Гогић