О ШКОЛИ

ЈУ ОШ "Кнез Иво од Семберије" Бијељина

Историјат школе

Подаци о оснивању школе: Децембра 1879. године почела је да ради “Народна основна школа” у Бијељини.
Школа није радила током Првог свјетског рата, а 1918. године поново почиње са радом. 1945. године школа мијења назив у ОШ “Фадил Јахић Шпанац”. Школа је била смјештена у згради данашњег Музеја Семберије и матичног уреда, а од школске 1977/78. године прелази у нову, савремену и функционалну школску зграду.

Подаци о називу школе: 1879. године школа је добила назив “Народна основна школа у Бијељини”, 1945. године тај назив је промијењен у ОШ “Фадил Јахић Шпанац”. Априла 1992. назив школе је опет промијењен у “Прва народна основна школа” и задржан је три године, до 29.3.1995. године када је школа добила назив ОШ “Кнез Иво од Семберије”. 2013. године прелази у јавну установу и добија назив ЈУ Основна школа “Кнез Иво од Семберије”.

Награде и признања у школској 2016/2017. години