Мисија и визија

ЈУ ОШ "Кнез Иво од Семберије" Бијељина

Наша мисија

  • Подстицати развој личности наших ученика и наставника уз његовање међусобног разумјевања и толерантних односа.
  • Развијати индивидуалност ученика, њихову креативност, такмичарски дух, критичко мишљење.
  • Оспособити ученике за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном  окружењу
  • Истицати атмосферу повјерења и сарадње међу ученицима, родитељима и наставницима.

Наша визија

  • Желимо да постанемо школа прилагођена индивидуалним потребама и интересовањима ученика која успјешно одговара захтјевима информатичког друштва, кроз реализацију савремених, квалитетних и ефикасних модела наставног рада.
  • Желимо ОТВОРЕНУ ШКОЛУ са атрактивним образовним услугама за ученике и све остале учеснике у наставном процесу.
  • Школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу, ослушкивању његових потреба кроз остварење и задовољење својих потреба, а у складу са интересима окружења.
  • Желимо ШКОЛУ КОЈА УЧИ!!!