Наставници разредне наставе

ЈУ Основна школа "Кнез Иво од Семберије" Бијељина

Наставници разредне наставе

Данка Држај
-МАГИСТАР  РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Ружица Арсеновић
– НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Данијела Савић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Александра Башић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Ирена Глишић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Јелица Ћирковић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Слађана Делић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Јасна Жарић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Марица Јешурић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Данијела Савић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Миленка Савић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Сања Јањић Ивановић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Наташа Мијатовић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Сања Пантић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Драгана Марић
– МАГИСТАР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Данијела Стевановић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Маја Ерак
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Дубравка Миловић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Слободанка Вуковић
– МАГИСТАР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Миљана Богдановић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Дарио Башкарада
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Далиборка Миљковић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Мирјана Гавриловић
– НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Раденко Марковић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Весна Лазић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Тања Ристић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Данијела Панић
– МАГИСТАР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Јелена Јелисавац
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Бојана Лазић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Мира Нешковић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Данијела Огњеновић Ковач
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Сања Максимовић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Светлана Пандуревић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Наташа Постолов Благовчанин
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Весна Павловић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Слађана Красавац
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Бранка Вуковић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Нина Делић
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –

Маријана Шавија
– ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –