Конкурс за упражњена радна мјеста број: 1897/21 oд 16.08.2021. године – измјењени списак кандидата

Конкурс за упражњена радна мјеста број: 1897/21 oд 16.08.2021. године – измјењени списак кандидата

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса можете преузети (ОВДЈЕ)