ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК

ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК

Пројекат „Читалићи 2018“ обухвата и рад на читалачким дневницима. Ученици тако стичу навику вођења  читалачких  дневника, док читају књиге које су нису обухваћене лектиром.Ученици су изабрали три дјела која су анализирали. Кроз писање и цртање исказали   су своју машту, труд и са осмијехом на лицу приступили  раду.

Читалачки  дневник  петог  разреда  ПО  Хасе: Наш  разред броји 9 ученика. Сви су  учестовали  у изради.

Учитељица: Слађана  Делић