Читалачки дневник

Читалачки дневник

Пројекат ” Читалићи 2018″ обухвата рад и на Читалачким дневницима. Ученици тим путем стичу навику вођењу Читалачких дневника док читају књиге које нису обухваћене лектиром. Ученици су изабрали три дјела: ” Вилина гора” , ” У лажи су кратке ноге ” ,

” Међед, свиња и лисица ” , која су анализирали.

Сва три наслова су народне приповјетке.

Кроз писање и цртање исказали су своју машту, труд и велику заинтересованост за рад.

Поред Читалачког дневника ученици су урадили и ” Рјечник бакине кухиње “.

Изради рјечника и дневника приступили су ученици трећег три разреда централне школе.