Читалачки дневник- III-4

Читалачки дневник- III-4

У оквиру пројекта „Читалићи 2018“ који промовише љубав према књизи и читању, ученици одјељења трећи четири имали су задатак да обраде три Вукова дјела која нису у плану за школску лектиру. Сви ученици су подједнако учествовали, а обрађена дјела су: Немушти језик (бајка), Шљиве за ђубре (приповијетка) и Кукавица и славуј (басна).

Учитељица: Татјана Симић