ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК ПО ХАСЕ

ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК ПО ХАСЕ

Учитељица Данка Држај, IV разред, ПO Хасе, је са својим ученицима анализирала сљедећа дјела: Невјерна стада, народна басна; Златумберг, народна бајка; и Мени један, а теби остало, шаљива прича.