Читалићи

У оквиру пројекта Читалићи наставници српског језика урадили су, са ученицима од шестог до деветог разреда, различите паное.

Ученици су показали велику заинтересованост за овај пројекат, јер им је омогућио да искажу сву своју креативност.

На паноима су приказана различита књижевна дјела, као што су: Авантуре Шерлока Холмса, Елин свет, У свијету медвједа и лептирова, Игре глади, Рјечник српских митолошких бића и сл.