Екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда

Екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда

Екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда је реализовано 25. и 26. априла 2017. године.

Прописане процедуре су испоштоване.

Тестирању из предмета српски језик приступила су 193 ученика или 98,47%, 4  или 2,03% ученика нису приступили екстерном вредновању. Тестирању из предмета математика приступило је 195 или 98,98% ученика, 2 ученика или 1,01% нису приступили тестирању.

Из предмета српски језик једна ученица је уложила приговор. Дио приговора је прихваћен од стране комисије за жалбе, дио није.

Из предмета математика уложена су 23 приговора. 21 приговор је у потпуности прихваћен, а 2 дјелимично. Већина приговора односила се на задатак број 18.

Извјештаји тестатора и комисије за исправљање радова указују да је екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда протекло у складу са упутствима добијеним од стране Републичког педагошког завода.