Инструкције за праћење, вредновање и оцјењивање ученика током наставе на даљину

Инструкције за праћење, вредновање и оцјењивање ученика током наставе на даљину

Инструкције за праћење, вредновање и оцјењивање ученика можете преузети (ОВДЈЕ).

Динамуку писмених реализација можете преузети (ОВДЈЕ).