Конкурс за упражњено радно мјесто број: 224/21 од 08.02.2021. године

Конкурс за упражњено радно мјесто број: 224/21 од 08.02.2021. године

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса можете погледати (овдје).