Матурска екскурзија

Матурска екскурзија

Матурска екскурзија реализована је у периоду од 11.04-15.04.2022 године на релацији Бијељина-Вишеград-Требиње. За извођење екскурзије изабрана је агенција ,,Happy travel”. Toком матурске екскурзије ученици су имали прилику да се упознају са својом земљом, њеним природним и културним знаменитостима. Са наставницима посјетили су Вишеград, Андрићград, Требиње, манастире Тврдош и Грачаницу и комплекс Националног парка Сутјеска. Ученици су били смјештени у хотелском комплеску „Град Сунца“ у Требињу. Матурска екскурзија била је и прилика да ученици у новој средини и у посебним условима искажу своју индивидуалну и колективну одговорност, међусобно уважавање, уважавање наставног особља. Екскурзијом су остварени сљедећи васпитно образовни циљеви:

– Проучавање објеката и појава у природи, као и уочавање посљедичних веза у конкретним природним и друштвеним условима;

– Стицање нових знања;

– Сналажење у простору;

– Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;

– Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја;

– Упознавање са обичајима и културом народа појединих крајева;

– Развијање позитивног односа према националним, умјетничким и културним вриједностима;

– Изграђивање естетских, културних и спортских потреба и навика, као и позитивних социјалних односа међу људима.

 

Екскурзија је круна вишегодишњих наставних активности, а са путовања ученици носе прегршт лијепих упомена.