Најаве догађаја

Екстерна провјера постигнућа ученике 5. разреда

 • Date & Time:
  • Juni 1, 2017
  • 11:00
 • Venue:
  • Незнаних јунака 46, Бијељина 76300
 • Contact details:

Према Програму рада за 2017. годину Републички педагошки завод ће вршити екстерно провјеру постигнућа ученика 5. разреда.

У складу с наведеним обавјештавамо Вас о сљедећем:

 • Екстерну провјеру постигнућа ученика вршићемо низом задатака објективног типа, са захтјевима који не излазе из оквира наставног плана и програма.
 • Провјеру постинућа ученика 5. разреда вршићемо из математике.
 • Провјера постигнућа ученика планирана је за 01. јун 2017. године

Према Програму рада за 2017. годину Републички педагошки завод ће вршити екстерно провјеру постигнућа ученика 5. разреда.

Циљ екстернe провјерe постигнућа ученика 5. разреда је утврђивање степена остварености очекиваних исхода учења дефинисаних наставним планом и програмом  наставних предмета  српски језик и математика. Посебни циљеви су: поштовање правила и прописане процедуре, утврђивање способности ученика за рјешавање одређених типова задатака, повећање објективности вредновања постигнућа ученика и упоређивање постигнућа на екстерном  вредновању и постигнућа ученика у одређеном наставном предмету исказаним бројчаном оцјеном.

Провјера постигнућа ученика вршит  ће се 01.06. 2017. године у 11,00 часова за одјељења  у првој смјени односно у 12,00 часова за одјељења у другој смјени. Уколико ученици 5. разреда похађају наставу само у другој смјени провјера постигнућа  ће почети у 11,00 часова. Сви ученици 5. разреда  рјешавају задатке истог садржаја и раде на задацима 60  минута.  За вријеме рада не могу напуштати учионицу, осим у изузетним случајевима. Важно је да ученици буду у учионици најмање десет минута прије почетка рада, како би добили потребна упутства.

Join event

2017-6-1 11:00 2017-6-1 Europe/Podgorica Екстерна провјера постигнућа ученике 5. разреда Према Програму рада за 2017. годину Републички педагошки завод ће вршити екстерно провјеру постигнућа ученика 5. разреда. Незнаних јунака 46, Бијељина 76300
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×