Подјела одјељења по групама

Подјела одјељења по групама

Преглед подјеле одјељења по групама можете погледати на следећим линковима:

Централна

II-1 III-1 IV-1 V-1 VI-1 VII-1 VIII-1 IX-1
II-2 III-2 IV-2 V-2 VI-2 VII-2 VIII-2 IX-2
II-3 III-3 IV-3 V-3 VI-3 VII-3 VIII-3 IX-3
II-4 III-4 IV-4 V-4 VI-4 VII-4 VIII-4 IX-4
II-5 III-5 IV-5 V-5 VI-5 VII-5 VIII-5 IX-5

Ковиљуша

II-2 III-1 III-2 IV-1 V-1 VI