Рјечник српских витезова и принцеза, ПО Ковиљуше

Рјечник српских витезова и принцеза, ПО Ковиљуше

Дана 27.4.2018. године ученици I2 ПО Ковиљуше су уз помоћ своје учитељице Маријане Шавије реализовали свој дио пројекта ,,Читалићи”.

Задатак I разреда је ,,Рјечник српских витезова и принцеза”, а задатак нашег одјељења је био да пронађу застарјеле ријечи на слово Л, Љ, М и Н.

Ученицима је објашњено значење ријечи, а они су се потрудили да што љепше илуструју поједине ријечи као и пано на којем се налази назив Рјечника.

Ученици су упознати са ликом и дјелом Вука С. Караџића, а читали су и пословице које је он сакупио. Такође, направили смо изложбу старих употребних предмета и одјевних ствари. У сарадњи са родитељима ученика сакупљено је око четрдесетак старих експоната.

Изложбу су посјетили сви ученици нижих разреда и детаљно им је објашњена функција тих предмета и њихов значај.

Представљени су разноврсни предмети: фењери, велики и мали бардак за ракију, дрвена плоска, дрвени сланик, чиније од печене глине, мали сепети, тиква, плетара, пегла, преслица, млин за кафу, перо, мастило, срп и мала коса, плетена корпа са сламом и народни инструменти гусле и фрула.

Од одјевних предмета: народна ношња, вунени џемпер, вунене чарапе, двије шарене торбе, ћилим и поњава, везено миље итд.

Циљ изложбе је био да наше најмлађе упознамо са традицијом и културом српског народа.