Путевима Вука Стефановића Караџића

Путевима Вука Стефановића Караџића

У оквиру пројекта ,,ЧИТАЛИЋИ  2018 ” Актив наставника историје и географије, са ученицима од шестог до деветог разреда урадио је паное са детаљима из Вуковог живота и рада.

Ученици су показали велику заинтересованост за овај пројекат кроз који су исказали своју креативност и машту. Истраживали су живот и путовања Вука Стефановића Караџића од рођења до смрти.

На паноима су приказани:

  1. Вуков портрет – Марина Терзић и Вања Голић
  2. Вук и лоза Караџића – Стана Миторивћ и Катарина Остојић
  3. Тршић
  4. Путевима Вука Стефановића Караџића – ученици VIII – 2
  5. Вукова животна путовања – Дуња Рашковић и Софија Топаловић
  6. Не знаш пут до Тршића? Прати мене! – Тамара Саавић
  7. Загонетке-одгонетке – Стефан Радовановић и Милица Атељевић
  8. Затонетке-одгонетке – Стефан Радовановић