РЈЕЧНИК ЗАНАТА

РЈЕЧНИК ЗАНАТА

У оквиру пројекта „Читалићи 2018“ сваки разред је  правио свој Рјечник. Пошто је ове године 200. годишњица објављивања Српског рјечника (Беч, 1818), у славу Вука Стефановића Караџића ученици су се потрудили да сами напишу свој. У склопу пројекта његује се ћирилично писмо и види богатство наше културне баштине.

Ученици деветог разреда су сакупљали ријечи које су повезане са занатима, оруђем које користе занатлије, шта све праве… А талентовани ученици су то представљали и на цртежима на свакој страни рјечника.