Ученици IV-1 посјетили „Мегадрво“

Ученици IV-1 посјетили „Мегадрво“

Дана 28.02.2019. године, а на основу претходног договора са директором предузећа „ Мегадрво“ у Бијељини, учитељица Драгана Марић је организовала је и реализовала један школски час у просторијама  тог предузећа.

 

У оквиру наставне теме „Дјелатности људи “ и наставне јединице „Шумарство“ и „Индустрија“ , ученици су имали прилику да се детаљније упознају са начином прераде дрвета и добијањем грађе за грађевинарство, тј. како се уз помоћ машина и електричне енергије прерађују сировине биљног поријекла

Технолог предузећа је спровео и упознао ученике са свим просторијама, машинама и производима, и објаснио значај  и улогу  свих запослених. Ученици су такође имали прилику да виде и неке од готових производа (намјештај).

 

Након повратка у учионицу  извршена је анализа виђеног.