Предупис у први разред

Предупис у први разред

У ПРВИ РАЗРЕД УПИСУЈУ СЕ ДЈЕЦА КОЈА ЗАКЉУЧНО СА 31.8.2020. ГОДИНЕ НАВРШАВАЈУ ШЕСТ ГОДИНА.

НА ЗАХТЈЕВ РОДИТЕЉА, У ПРВИ РАЗРЕД МОГУ БИТИ УПИСАНА И ДЈЕЦА КОЈА ДО КРАЈА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ НАВРШАВАЈУ ШЕСТ ГОДИНА УКОЛИКО КОМИСИЈА ЗА УПИС ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ПРОЦИЈЕНИ ДА ЈЕ ТО У НАЈБОЉЕМ ИНТЕРЕСУ ДЈЕТЕТА.

У ПРВИ РАЗРЕД УПИСУЈЕ СЕ И ДИЈЕТЕ СТАРИЈЕ ОД ШЕСТ ГОДИНА КОЈЕ ЗБОГ БОЛЕСТИ ИЛИ ДРУГИХ РАЗЛОГА НИЈЕ БИЛО УПИСАНО У ШКОЛУ.

РАНИЈИ УПИС, КАО И ОДГОДА УПИСА, МОГУ БИТИ НАЈДУЖЕ ЈЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ.

ПРЕДУПИС УЧЕНИКА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОБАВИЋЕ СЕ ОД 24.2. ДО 28.2.2020. ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 11:00 ДО 14:00 ЧАСОВА (КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 7).

НА ПРЕДУПИС СУ РОДИТЕЉИ ДУЖНИ ДОСТАВИТИ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И ПОТВРДУ О МЈЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА.

 

 

У Бијељини, 6.2.2020. година

Обавјештење за Хасе можете преузети (ОВДЈЕ)

Обавјештење за Љељенчу можете преузети (ОВДЈЕ).