Упис у први разред

Упис у први разред

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

  • У ПРВИ РАЗРЕД УПИСУЈУ СЕ ДЈЕЦА КОЈА ЗАКЉУЧНО СА 31.8.2019. ГОДИНЕ НАВРШАВАЈУ ШЕСТ ГОДИНА.
  • НА ЗАХТЈЕВ РОДИТЕЉА, У ПРВИ РАЗРЕД МОГУ БИТИ УПИСАНА И ДЈЕЦА КОЈА ДО КРАЈА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ НАВРШАВАЈУ ШЕСТ ГОДИНА УКОЛИКО КОМИСИЈА ЗА УПИС ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ПРОЦИЈЕНИ ДА ЈЕ ТО У НАЈБОЉЕМ ИНТЕРЕСУ ДЈЕТЕТА.
  • У ПРВИ РАЗРЕД УПИСУЈЕ СЕ И ДИЈЕТЕ СТАРИЈЕ ОД ШЕСТ ГОДИНА КОЈЕ ЗБОГ БОЛЕСТИ ИЛИ ДРУГИХ РАЗЛОГА НИЈЕ БИЛО УПИСАНО У ШКОЛУ.
  • РАНИЈИ УПИС, КАО И ОДГОДА УПИСА, МОГУ БИТИ НАЈДУЖЕ ЈЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ.
  • ПРЕДУПИС УЧЕНИКА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОБАВИЋЕ СЕ ОД 25.2. ДО 1.3.2019. ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 11:00 ДО 14:00 ЧАСОВА (КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 7).
  • НА ПРЕДУПИС СУ РОДИТЕЉИ ДУЖНИ ДОСТАВИТИ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И ПОТВРДУ О МЈЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА.

 

У Бијељини, 5.2.2019. година

 

Директор школе

Раденко   Савић