ЗАМЈЕНA КРОВА И ФАСАДЕ НА ЦЕНТРАЛНОЈ ШКОЛИ

ЗАМЈЕНA КРОВА И ФАСАДЕ НА ЦЕНТРАЛНОЈ ШКОЛИ

Пројектом енергетске ефикасности којим је обухваћена и наша школа, почели су радови који ће се одвијати у двије фазе. У првој фази предвиђена је замјена крова и фасаде на централној школи, а у другој фази биће замијењени котлови за гријање, уграђене пећи на пелет и комплетна расвјета у школи замијењена новом лед расвјетом.Финансирање комплетног пројекта укупне вриједности око 300 000 конвертибилних марака сносиће Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и УНДП