Конкурс за упражњена радна мјеста број: 2635/19 од 4.11.2019. године

Конкурс за упражњена радна мјеста број: 2635/19 од 4.11.2019. године

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА

(Конкурс за упражњена радна мјеста број: 2635/19 од 4.11.2019. године)

  1. НАСТАВНИК ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ:

-Мирјана Ивантић-Стевановић,

-Маја Марјановић

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

______________________

/Ивана Граховац/

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса можете преузети (ОВДЈЕ)