Конкурс за упражњена радна мјеста број: 395/20 од 31.1.2020. године

Конкурс за упражњена радна мјеста број: 395/20 од 31.1.2020. године

Број: 513/20

Датум: 14.2.2020. године

 

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА

(Конкурс за упражњена радна мјеста број: 395/20 од 31.1.2020. године)

 

  1. НАСТАВНИК MATEMAТИКА:

 

-Стојанка Јовић,

-Ведрана Хрвачевић,

-Владана Тимић,

-Зорана Чордашевић.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

______________________

/Мијодраг Новаковић/

 

 

  1. НАСТАВНИК ДЕМОКРАТИЈЕ И ЉУДСКИХ ПРАВА:

 

-Мирна Милановић,

-Милка Крсмановић,

-Милка Самарџић,

-Јелисавета Јеркић,

-Александра Вујадиновић,

-Милинко Божић.

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

_______________________

/Данијела Лазић/

 

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса можете преузети (ОВДЈЕ)