Провјера постигнућа за ученике 9. разреда

Провјера постигнућа за ученике 9. разреда

Провјера постигнућа за ученике 9. разреда одржаће се 09.04.2019. године из српског језика са почетком у 10:00 часова и 10.04.2019. године из математике са почетком у 10:00 часова.

Детаљне информације се налазе у обавјештењима за 9. разреде.

Упутство за провјеру постигнућа

Упутство за дежурне наставнике – провјера постигнућа

Упутство за директора школе – постигнућа

Упутство за одјељенског старјешину – провјера постигнућа

Упутство за провјеру приговора – провјера постигнућа

Упутство за родитеље – провјера постигнућа

Упутство за шифровање и дешифровање – провјера постигнућа

Упутство за супервизоре комисије за бодовање провјере постигнућа

Упутство за тестатора – провјера постигнућа

Упутство за ученике – провјера постигнућа

ЕБУР листа

Идентификациона картица – математика

Идентификациона картица – српски језик

Извјештај предсједника школске комисије

Извјештај супервизора комисије за бодовање

Извјештај супервизора тестатора

Обавјештење о времену почетка и броју ученика

Образац за приговор

Образац за примопредају

Записник комисије за бодовање

Записник тестатора